ንሕና መን ኢና?

ፈላማይ ውልቀ ትምህርቲ ኣብ ትግራይ !

ምስረታ ሥምረት መርሐ-ጥበብ ኣካዳሚ

Simret Merha Tibeb Academy ኣብ 1990 ዓ.ም ካብ መውዓሊ ህፃናት ስጋብ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ዝዘልቕ ፤ ፅፉፍ ግልጋሎት ትምህርቲ ንምሃብ ኣሚቱ ብፍሉይ ተገዳስነትን ሓላፍነትን ወነንቲ “ሥምረት ኢንተርፕራይዝ ሓ.ዝ.ው.ማ” ተመሥሪቱ ፡፡

ሥምረት መርሐ-ጥበብ ኣካዳሚ ፤ ኣብ ክልል ትግራይ ፈላማይ ውልቀ ትካል ትምህርቲ እዩ ፡፡ ካብ ኣፀደ ህፃናት ስጋብ 12 ክፍሊ ንምምሃር ዘኽእል ፍቓድን ኣፍልጦን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣሎና ፡፡ ትካልና ኣብ ክልልና ካልኦት ውልቀ ኣብያቲ ትምህርቲ ቀልጢፈን ክምስረታን ክጥጥዓን ፅቡቕ ኣብነት ኮይኑ እዩ ፡፡

kg-area

ቢሮ ትምህርቲ ዝሓንፀፆ ስርዓተ ተምህርቲ መሰረት ጌርና ፤ ብካልኦት ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዝረኸቡ ስርዓተ ትምህርቲ ብምርጓድ ፤ ተማሃሮ ማእኸል ዝገበረ ሜላ ኣመሃህራ ብምጥቃም ዓቕሚ ተምሃሮና ክብ ንምባል ንነጥፍ ፡፡

ኣብዚ እዋን ቤት ትምህርትና ምሉእ ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእሎ ውሽጣዊን ደጋውን ትሕዝቶታት ኣለውዎ ፡፡ መብዛሕትኦም ተምሃሮና ካብ ኩሉ ከባቢታት ከተማና ስለዝመፁ ፤ ሓላፍነት ብዝስምኦም ገናሕቲ ካብን ናብን ዘመላልሳ ዘበናዎት ኣውቶቡሳት ኣለዋና ፡፡

ቤት ትምህርትና:

ልእኽቶና

ናህሪ ፍቕሪ ምምሃር እናወሰኸ ፤ ንልዑል ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ዘተባብዕ ሃዋህው ትምህርቲ ብምፍጣር ፤ ተምሃሮና መሰራታዊ ጥበብ ረኺቦም ዕዉት ሂወት ንኽመርሑ ዘኽእል ተመክሮ ክውንኑ ምግባር ፡፡

መትከላዊ ክብሪታትና

ቀንዲ መፍለይና!