ሥምረት መርሐ-ጥበብ ኣካዳሚ

ምርጫ ግዱሳት ወለዲ !

ቀፀልቲ ምድላዋት

ካብ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንጠንቅቕ!

ብምኽንያት ለቨዳ ቫይረስ ኮሮና ፥ እንህቦ ትምህርቲ ብመርበብ ሓብሬታ ክካየድ ጌርና ኣሎና ።

ጉጅለ ስፖርት

Soccer

Student activity

student activities to clubs and programs specifically focused on helping a student in the academic sense.